כיצד IoT משפיע ומשפר את מערכת ה-ERP בייצור

ERP, חדשות ועדכונים SAP, תוכנה לניהול ייצור 0