היכרות עם גירסת SAP Business One 9.1 של הענן

בואו לעשות היכרות עם גירסת 9.1 הענן.

בעמוד לפניכם, תוכלו לצפות בסרטונים הדרכתיים וגם להוריד קבצים שיסייעו לכם להשתמש ולהכיר את הענן.

הודעות מהדורה של SAP Business One 9.1 (לעברית)

What's new in SAP Business One 9.1  English

יתרונות גירסה 9.1

יצירת ממשק משתמש על פי הצורך

התאמת ממשק המשתמש Simple Screen Adaption.

ניתן בגרסה זו ליצור את ממשק המשתמש על פי צרכי משתמש-הקצה של המערכת.

כעת בגרסה קיימת היכולת להסתיר שדות ולהפוך שדות מסוימים לבלתי פעילים.

בנוסף, ניתן לשנות את המיקום של שדות על גבי המסך.

לכל משתמש קצה יש את היכולת לערוך את ממשק המשתמש של עצמו.

סניפים מרובים

סניפים מרובים Multiple Branches.

בגרסה זו יש כעת אפשרות לנהל סניפים שונים של העסק תוך כדי שימוש בבסיס נתונים אחד (לוקליזציה אחת).

באופן זה מתאפשרת הפקת דו"חות לפי סניפים, יצירת תנועות מכירה ורכש עבור סניף ייעודי, ניהול מחסן ברירת מחדל לסניף, הגבלת עבודה מול לקוח/ספק לפי סניף, הרשאות למשתמשים לפי סניף, הפרדה של כל התנועות הפיננסיות על ידי סניפים.

הסרטון הבא מציג כיצד ניתן לעבוד עם סניפים מרובים ב SAP.

הרשאות לקבוצות

הרשאות לקבוצות Permission Groups.

קיימת אפשרות חדשה בגרסה זו לניהול משתמשים לפי תפקיד.

ניתן לשייך את המשתמשים לקבוצות או לתפקידים שונים ובכך להגדיר הרשאות לפי קבוצות/תפקידים אלו, כאשר משתמש יכול להשתייך לקבוצה אחת או יותר. החידוש הזה מאפשר הגדרה והתאמת הרשאות באופן קל ויעיל.

מודול ייצור משופר

מודול ייצור משופר Production Module Enhancements.

גרסת 9.1 כוללת מודול חדש לניהול ותכנון קיבולת משאבים. מודול זה בעל יכולת בקרה על זמינות משאבים ומאפשר את תמחורם בעלות הסופית של המוצר.

כמו כן, התווספה האפשרות בעץ המוצר לקבץ שורות פריטים בהתאם לתהליך הייצור ולעדכן בצורה גורפת (הוספה/מחיקה/עדכון) עצי מוצר.

שווי מלאי לפריט

שווי מלאי לפריט Valuation Based on Serials & Batches.

נוספה למערכת שיטה חדשה לניהול שווי מלאי עבור פריטים המנוהלים ברמת אצוות ומספרים סידוריים בארגונים המנהלים מלאי תמידי.