תוכנה לניהול עסק – התנהלות נכונה וסימני אזהרה לחוסר יעילות בתהליך

ERP, תוכנה לניהול ייצור, תוכנה לניהול כספים והנהלת חשבונות, תוכנה לניהול מכירות, תוכנה לניהול מלאי, תוכנה לניהול רכש, תוכנה לניהול שירות 0