תאגיד השידור הישראלי מטמיע ERP של סאפ – במיליוני שקלים