"שמחה זה אנחנו" בחרה בפתרון לניהול מחסן ממוחשב של Menahel4U