הגדרת תהליכי אישור

יצירת מסמכים ועדכון אישורים

דוח מצב אישורים

דוח מסמכים לאישור