סילק רואד בחרה בפתרון לניהול מחסן ממוחשב של Menahel4U