מטמיע/ת פריוריטי (Priority) יכול להיות גם מטמיע/ת SAP Business One וההפך

ERP, SAP Business One 0