הסתיימה בהצלחה הטמעת SAP Business One במכון היצוא הישראלי