Project-One

תחומי השימוש

מודול לניהול וחיוב פרויקטים כולל דיווח שעות דרך האינטרנט

תכונות המוצר

·         תהליך הקמת הפרויקט שיוך העובדים והשלבים מתבצע בצורה קלה ומהירה כחלק אינטגרטיבי המערכת ה-SAP.

·         העובדים יכולים להיכנס דרך אתר מאובטח ולדווח על ביצוע שעות עבודה בפרויקט.

·         ניתן לבצע חיתוכים שונים הכוללים היקף שעות פר פרויקט / פר משימה בפרויקט / פר עובד / פר סוג עבודה / פר תאריך ביצוע העבודה

·         ניתן בצורה קלה להפיק דו"ח פירוט שעות ללקוח כולל ביצוע חיוב והפקת חשבונית.

יתרונות עיקריים

·         מערכת חדישה אינטרנטית מאפשרת דיווח הן מאתר החברה והן מאתר הלקוח

·         אפשרות להפקת טופס ביצוע לאישור וחתימת הלקוח באתר הלקוח

·         איסוף קל ומהיר של שעות הדיווח ובקרה על חיובן / אי-חיובן מול הלקוח

·         ניתן להרחיב את המודל למערכת Billing One לביצוע חיובים חודשיים / שנתיים קבועים בגין תחזוקה קבועה.

© Menahel4U. All rights reserved 2010