שגיאת "טופס זה אינו נכלל בחבילת התכנה/אינך מורשה לפתוח טופס" בעת כניסה למסמכים

תאור הבעיה:

ניסיון פתיחת מסמך בתוכנת SAP Business One עשוי להניב במקרים מסויימים אחת מההודעות הבאות: "טופס זה אינו נכלל בחבילת התוכנה" או "אינך מורשה לפתוח טופס".

הסיבה:

למשתמש הנוכחי לא הוקצה רישיון מתאים לתפעול המערכת.

הפתרון:

1. יש לבצע כניסה ל-SAP Business One עם "משתמש בכיר".
2. לעבור למודול מנהלה->רישיון->ניהול רישיונות
3. תחת לשונית הקצאה יש לבחור את המשתמש הבעייתי ובטבלת הרישיונות יש לסמן V באפשרות Professional User.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010