תמיכה מרחוק On-Line באמצעות AnyDesk

להפעלת שירות "תמיכה מרחוק" לצורך קבלת תמיכה SAP יש להוריד את ה-Client של AnyDesk ולהפעיל במחשב.

בהפעלת התוכנה יוצג על המסך קוד אותו יש למסור לנציגי השירות.

בלחיצתי על "אישור" אני מצהיר בשם החברה על כך שברצוני לקבל תמיכה בהתחברות מרחוק על ידי נציג מנהל4יו וכי ההתחברות והפעולות שיבוצעו כפופות להסכם בין החברה למנהל4יו ידוע לי כי התמיכה נעשית באמצעות השתלטות מרחוק על מחשב זה על ידי תוכנתAnyDesk
העולמית. כל הפעולות המבוצעות על ידי נציג התמיכה נראות על המסך וניתן להפסיקן בכל רגע.