Document One – מערכת ארכיב דיגיטלי

ניהול וסריקת כלל המסמכים, מיילים וחוזים במקום אחד ב-SAP

לפרטים נוספים לחצו כאן

תמיכה מרחוק On-Line באמצעות קוד

להפעלת שירות "תמיכה מרחוק" לצורך קבלת תמיכה SAP יש ליצור קשר עם מחלקת התמיכה לקבלת קוד תמיכה.

הקוד מיועד לשימוש חד פעמי, והוא יפוג כעבור פרק זמן קצר. החיבור מתבצע בתקשורת מוצפנת (SSL 128 BIT).

יש להקיש את הקוד בן 9 ספרות וללחוץ על "אישור". החיבור אמור להתבצע אוטומטית בתוך דקה.

הקש את קוד התמיכה:

בלחיצתי על "אישור" אני מצהיר בשם החברה על כך שברצוני לקבל תמיכה בהתחברות מרחוק על ידי נציג מנהל4יו וכי ההתחברות והפעולות שיבוצעו כפופות להסכם בין החברה למנהל4יו ידוע לי כי התמיכה נעשית באמצעות השתלטות מרחוק על מחשב זה על ידי תוכנת GotoAssist של חברת Citrix העולמית. כל הפעולות המבוצעות על ידי נציג התמיכה נראות על המסך וניתן להפסיקן בכל רגע.