Invoice One

תחומי השימוש

מערכת שליחת מסמכים אלקטרוניים

תכונות המוצר

  • מערכת Invoice One מתאימה לחברות השולחות חשבוניות מס או מסמכים אחרים בדואר, ומעוניינות להתחיל לשלוח אותם בדואר אלקטרוני בצורה חוקית.
  • המערכת נועדה לתת מענה לשליחת מסמכים בכל היקף ובמיוחד ללקוחות הקטנים.
  • הייעוד העיקרי הוא למשלוח חשבוניות מס, אך ניתן לשלוח גם מסמכים נוספים, כגון הודעה על תשלומים לספקים או הזמנות.
  • תומך בטכנולוגיות SQL ו SAP HANA

 

יתרונות עיקריים

© Menahel4U. All rights reserved 2010