Billine One

תחומי השימוש

מודול בילינג ליצירת חיובים וגבייה אוטומטיים

תכונות המוצר

 • Billing One הינו מוצר מדף המתפקד כמנוע בילינג מלא וגמיש המוטמע בצורה מלאה ב-SAP Business One, ומאפשר לטפל בתהליכי חיוב וגבייה אוטומטיים ללקוחות לפי חוזי חיוב: הפקת חשבוניות מס, גביה באמצעות שב"א ומס"ב, והפקת קבלות אוטומטית עם השלמת הגבייה.
 • המערכת גנרית ומותאמת בקלות לדרישות הספציפיות של הלקוח. עד היום הוטמעה המערכת בהצלחה במגוון ארגונים ועסקים, כגון: ספקי שירותי מידע, מערכות עיתון והפצה; ספקי אחסון אתרים; ספקי גז ואלקטרוניקה; נותני שירות בתחום הטלקום; חברות שמירה; אתרי מכירות באינטרנט; משרדי ממשל; חברות נדל"ן ועוד.
 • המערכת מאפשרת לתעד חוזי לקוח כולל: סכומים, נושאי תמחור, תאריכים, פרטי תשלום ועוד מידע רב בכדי לאפשר להפיק חיובים ללקוח ע"פ מועדים קבועים או משתנים.
 • בכדי לסייע בחיוב הלקוחות על שירות קבוע ומתחדש מנוע הבילינג הייחודי מאפשר הרצה שוטפת של מגוון מחזורי-חיוב שבועי / חודשי / רבעוני / שנתי, ויצירה אוטומטית של חשבוניות בהתבסס על מגוון פרמטרים מתוך חוזה הלקוח.
 • על מנת לאפשר ללקוחות שיטות חיוב שונות כגון: חיוב חד-פעמי, חיוב חודשי קבוע, חודשי שימוש במתנה, חיוב על פי שימוש, חיוב על פי צריכה, חיוב על חלקי חודש ועוד קיימת תמיכה ב-Billing One במגוון שיטות תמחור באופן גמיש וקל להגדרה.
 •  מערכת הבילינג גם מאפשרת הרצת סימולציה המאפשרת לקבל תחזית של צפי ההכנסות מהתחזוקה / שירותים / תמיכה העתידיים בהסתמך על חוזי הלקוחות הקיימים במערכת.
 • ללקוחות שלהם מספר חוזים ניתן להחליט באם להפיק חשבונית פר כל חוזה או לרכז את כל החיובים לחשבונית אחת מרכזת
 •  לגבי לקוחות שהיתה בעיה כל שהיא לגבי השירות שניתן להם במהלך תקופת השירות ניתן לסמן את החיוב העתידי שלהם בדגל צבעוני מה שיקל בהבלטת הלקוח במועד ביצוע החיוב ותנתן יכולת ההחלטה לבצע שינוי או לתת הטבה ללקוח במידת הצורך במועד הפקת החשבונית
 • לאחר הפקת החשבוניות ללקוחות נכנס לפעולה מודול הגבייה המאפשר ביצוע גבייה באופן אוטומטי ממס"ב ושב"א. המערכת יודעת לפנות ישירות לשב"א באון-ליין ולבצע גבייה באמצעות מספר כרטיס אשראי שמסר הלקוח או להכין קובץ לגבייה במס"ב על פי חשבון הבנק שמסר הלקוח.
 • לגבי כרטיסי אשראי שהיתה בהם בעיה כלשהיא בעת ביצוע הגבייה קיים דו"ח שגויים מפורט.


יתרונות עיקריים

 • צמצום טעויות אנוש  - תהליך בקרה ואישורים פנימי על הליך הבילינג משלב הפקת החשבונית ועד ביצוע הגבייה עם יצירת הקבלה.
 • חסכון בזמן - הפקה אוטומטית ומהירה של חשבוניות וקבלות.
 • גמישות מכירתית – מאפשר בניית מנגנוני תמחור שונים בחוזים מול הלקוחות ע"י מנוע התמחור
 • אפשרות להרחיב את המודול לעולם הכרה בהכנסה בשילוב עם מודול Revenue One.
 • אפשרות לשלוח את החשבוניות במייל ללקוחות בשילוב עם מודול Invoice One.
 • דו"ח שגויים מפורט לגבי לקוחות המשלמים עבור השירותים בכרטיסי אשראי.

© Menahel4U. All rights reserved 2010