Property One

תחומי השימוש

פתרון מתקדם לניהול נדל"ן מניב ופרוייקטים

תכונות המוצר

מערכת Property One הינה המערכת המתקדמת ביותר בשוק הישראלי הנותנת מענה לשוק הוורטיקאלי של ניהול נדל"ן ונכסים. המערכת משלבת קידמה טכנולוגית, עושר של פונקציות ודוחות לצד פשטות תפעולית, ובכך נותנת מענה מקצועי לצרכים של חברות המנהלות נכסים מניבים, יזמות, בניה ואחזקת מבנים.

הפתרון עונה על כל הצרכים הניהוליים, השיווקיים והפיננסיים של הגורמים השונים בענף הנדל"ן, לרבות חברות לניהול והקמת פרויקטים, ניהול נכסים מניבים ואחזקת מבנים.

בין הלקוחות שהטמיעו את Property One: דרבן השקעות המחזיקה ומנהלת נכסים להשכרה בהיקף של מאות אלפי מ"ר, וטאוור ויז'ן המחזיקה ומפעילה מספר רב של מגדלי תקשורת סלולרית ברחבי הודו.

  • ניהול נכסים מניבים - מערכת רב-חברתית לניהול המידע העסקי על מלאי הנכסים, הלקוחות והחוזים כולל טיפול בתזכורות ודרישות תשלום (מאפשר עבודה על-בסיס "מזומן" או "מצטבר"), קריאת-מונים, ארנונה, הכרה-בהנכסה, גיול-חובות ודיווח מעמיק לגבי זמינות ותפוסת הנכסים והכל במערכת ה-SAP.
  • ניהול פרוייקטים - ניהול חשבונות-חלקיים ועבודה מול קבלני משנה כולל תזרים-מזומנים כספי וכמותי תוך ניהול ציר הזמן בפרוייקט ותהליכי רכש מובנים.
  • מכירת נכסים - ניהול המידע העסקי למערך מכירת הנכסים, ניהול חוזי רכישת הנכס, תקבולים וניהול משימות בתהליך.
  • רכוש קבוע - ניהול רכש קבוע רב-חברתי אינטגראלי במערכת ה-SAP, עם יכולות רב לאומיות (טיפול בחוקי מס של מדינות נוספות מלבד ישראל).
  • ניהול הלוואות ואג"חים - ניהול המידע העסקי עבור ניהול הלוואות ואג"חים כולל ריביות (ניתן לשימוש כמודול עצמאי).
  • ניהול וסקירת מסמכים - מאפשר סריקת מסמכים (הצעות מחיר ספקים, מסמכי עו"ד, תלונות לקוח, תרשימי מבנה וכדו') לתוך מערכת ה-SAP וזאת תוך שמירת המסמכים בתוך בסיס-הנתונים. המודול מאפשר שמירה ומיון של המסמכים לפי קטגוריות או מילות מפתח. כולל הצמדת מייל מוך ה-Outlook לכל כרטיס או מסמך ב-SAP באמצעות Drag & Drop כשבנוסף ניתן לחולל הרשאות ותהליך תגובות ברמת כל מסמך (ניתן לשימוש כמודול עצמאי).
  • שכבת BI - חוצה את כל ישויות המידע במערכת, ומאפשר קבלת דוחות אקטיבים חוצי-ארגון כולל Dashboard המרכז בצורה גראפית, פשוטה ובהירה את כלל המדדים הדוחות וההתראות הנחוצים להנהלה ומקבלי ההחלטות בארגון.

יתרונות עיקריים

  • מענה מושלם לשוק הוורטיקאלי של ניהול נדל"ן
  • פתרון מובנה במערכת ה-SAP Business One
  • מענה טכנולוגי לכל הצרכים הניהוליים

© Menahel4U. All rights reserved 2010