מודול משכנת וניהול שינויי דיירים

תחומי השימוש

פתרון מתקדם לניהול תהליך מכירת דירות משלב הלקוח הפוטנציאלי, דרך ניהול החוזה ועד ניהול שינויי הדיירים, מבוסס סאפ.

תכונות המוצר

המודול תומך במיכון כל השלבים מקצה לקצה:


משכנת CRM – הפתרון מאפשר ניהול תהליך המכירה מול הרוכשים הפוטנציאליים כולל התממשקות למרכזיית הטלפוניה לרבות הקפצת מסך בהתאם לשיחה הנכנסת ותוך ייעול עבודת אנשי המכירות.


משכנת ניהול חוזים - הפתרון מאפשר התיעלות בתהליך ניהול זכרון הדברים/החוזה, תיעוד מלא של החוזה לפרטיו, ניהול שלבי החיוב והגבייה כולל הפקת מגוון רחב של דוחות.
כל זאת תוך אינטגרטיביות מלאה למודול הפיננסי של SAP Business One, עדכון אוטומטי של כרטסת הלקוח לרבות פרטי הדייר, חיובים, זיכויים ותקבולים.


משכנת ניהול שינויי דיירים
–  ניהול הזמנת השינויים של הדייר, תימחור על פי מחירון שינויים והפקת חיובים וגבייה.

יתרונות עיקריים

 •  ניהול ישות הרוכש
 •  ניהול יישות פרויקט >  בניין > דירה >  נכסים מוצמדים
 •  ניהול מלאי דירות
 •  תיעוד מלא של החוזה על פרטיו ולרבות צירוף מסמכים סרוקים וקבצים
 •  ביצוע חיובים לפי אבני דרך
 •  חישוב הצמדות
 •  חישוב ריבית פיגורים
 •  הפקת דוחות מפורטים
 •  הפקת דוח מצב לקוח
 •  הפקת דוח ריכוז כספי בחתך פרויקטים
 •  ניהול הזמנת שינויי דיירים
 •  ניהול מחירוני שינויי דיירים

הדגמת המוצר

 

© Menahel4U. All rights reserved 2010