Payment Wizard

תחומי השימוש

פתרון מלא לביצוע תשלומים תקופתיים לספקים

תכונות המוצר

 • מאפשר לבצע תשלומים לספקים, לצורך העברה בנקאית או תשלום בשיקים
 • העבודה מתבצעת באמצעות אשף נוח וידידותי
 • ניתן לבחור אוטומטית וידנית את האוכלוסיה לתשלום
 • תמיכה בכל סוגי התנועות: תעודות רכש, זיכוי רכש, תנועת יומן ידנית לספק, חשבונית מס, חשבונית מס זיכוי, תנועת יומן ידנית ללקוח, תשלומי מקדמה שלא ע"ס
 • יצירת קובץ מס"ב מובנה באשף

יתרונות עיקריים

האשף נותן מענה שלם ושימושי לתהליך הפקת התשלומים, ועונה על מספר צרכים שאינם קיימים באשף הבסיסי:

 • התראה על ניכוי במקור
 • הצגה של כל השדות הרלוונטיים (כולל הערות ליומן)
 • נוהל אישורים מובנה
 • הצגת השגיאות במסך התשלום
 • אפשרות לשינוי סכום התשלום, בצורה גורפת לספק, או פר מסמך
 • הצגת התשלומים במבנה עץ היררכי
 • אפשרות לתשלום לחשבונות/ לקוחות

© Menahel4U. All rights reserved 2010