Law One

תחומי השימוש

פתרון לניהול משרדי עורכי-דין

תכונות המוצר

  • המערכת נותנת מענה כולל לניהול משרדי עו"ד, ובתהליכי החיוב החל משלב החתימה על התיק, הזנת שעות העבודה ועד שלב התקבול מהלקוח
  • ניהול תיקים מפורט, כולל הגדרת אופן החיוב בצורה פרטנית
  • המערכת מפיקה דרישות תשלום ללקוחות
  • ניהול המידע העסקי על מלאי הלקוחות והתיקים
  • טיפול בתזכורות ודרישות תשלום
  • גיול-חובות ודיווח מעמיק לגבי רווחיות, לפי: עובד/תיק/לקוח/שותף
  • ניהול וסריקת מסמכים
  • מאפשר קבלת דוחות אקטיבים חוצי-ארגון כולל Dashboard המרכז בצורה גראפית, פשוטה ובהירה את כלל המדדים הדוחות וההתראות הנחוצים להנהלה ומקבלי ההחלטות בפירמה.


יתרונות עיקריים

  • תמיכה ברב חברתי
  • אפשרות לעבודה על בסיס "מזומן" או מצטבר

© Menahel4U. All rights reserved 2010