Bank-One

תחומי השימוש

מודול לייבוא דפי בנק למערכת ה-SAP

תכונות המוצר

  • המודול מאפשר ייבוא דפי בנק ישירות ממערכת ביזנסנט של בזק.
  • המודול מתפקד בצורה רב-חברתית
  • ניתן לקלוט באמצעות המודול גם קבצי בנק שלא נתמכים ע"י SAP כמו של בנקים זרים או מחשבונות מט"חיים
  • מאפשר ייבוא של כל שם הספק למערכת ללא הגבלה ל-8 תווים

 

יתרונות עיקריים

  • אין הגבלה לגבי מספר החברות וסוגי הקבצים הנתמכים
  • שיטת תשלום בגין המודול הינה כדמי שימוש נמוכים חודשיים

© Menahel4U. All rights reserved 2010