Credit-One

תחומי השימוש

מודול לייבוא דפי חברות האשראי למערכת ה-SAP

תכונות המוצר

  • המודול מאפשר ייבוא של דפי חברות האשראי אל תוך ה-SAP לצורך ביצוע התאמות כרטיסי אשראי ע"י מנגנון ההתאמות של SAP
  • תומך בכל שלושת חברות האשראי – ישראכרט, לאומי קארד וויזה כ.א.ל
  • ניתן לקלוט באמצעות המודול גם קבצי חברות אשראי של סולקים אינטרנטיים דוכמת PayPal, Net-teller  ועוד.
  • מאפשר ייבוא של כל שם הספק למערכת ללא הגבלה ל-8 תווים

יתרונות עיקריים

  • אין הגבלה לגבי מספר החברות וסוגי הקבצים הנתמכים
  • שיטת תשלום בגין המודול הינה כדמי שימוש נמוכים חודשיים
  • ניצול של מנגנון ההתאמות של SAP לביצוע התאמות כרטיסי אשראי

© Menahel4U. All rights reserved 2010