Interface-One

תחומי השימוש

פתרון מקיף וגמיש ליבוא ויצוא נתונים ממערכות חיצוניות

תכונות המוצר

 • מודול הממשקים מאפשר העברת נתונים קלה ומהירה מול ישויות המידע השונות של SAP Business One (לקוחות, חשבוניות, קבלות וכדומה).
 • ריצת הממשק יכולה להתבצע הן באופן מתוזמן והן באופן ידני.
 • המודול כולל מנגנוני בקרה למעקב אחרי תוצאות העברת הנתונים (סטטוס העברה, תיאורי שגיאה,תאריכי העברת הנתונים וכדומה).
 • המנגנון משתמש בטבלאות ביניים מוגדרות מראש המאפשרות בקרה מלאה.
 • תהליך מובנה לטיפול בשגויים (פתרון התקלה ושיגור הנתונים שנית).
 • מנגנון התרעות מיידיות על תקלות קריטיות.

 

יתרונות עיקריים

אפשרות להזמנה של ממשקים מוכנים, או בהתאמה אישית.

רשימה חלקית של ממשקים מובנים במערכת:

 • ממשק למערכת ציי רכב
 • ממשק למערכות טלפוניה
 • ממשק להעברת נתונים מחברות סלולר
 • ממשק יבוא נתונים מחברות ליסינג
 • ממשק EDI
 • ממשק יבוא מספרים סיריאליים
 • ממשק למערכת Sales Force
 • ועוד


© Menahel4U. All rights reserved 2010