Service-One

תחומי השימוש

מערכת לניהול שירות ומעבדה ב-SAP

תכונות המוצר

·         המערכת מאפשרת ניהול מערך שירות כולל משלב הקריאה דרך הטיפול, החיוב עבורה במידת הצורך ועד סגירתה.

·         המודול הינו אינטגרטיבי ב-SAP וזהה מבחינת חוויית המשתמש.

·         ניתן לנהל במערכת קיטים כולל טיפול בחלקי עץ מוצר.

·         שילוב של יומן לניהול טכנאים ותיאום מועדי הגעת טכנאי

·         ניהול מספר אתרי התקנה שונים

·         חיוב הלקוח כולל התייחסות לחוזה השירות אליו הוא / המכשיר בבעלותו משויך

יתרונות עיקריים

·         שיפור רמת השירות ללקוח תוך תיעוד קריאות השירות וניהול הטיפול בהן.

·         טיפול בחוזי שירות מורכבים וניהול מעבדת שירות

·         קבלת דוחות אקטיביים בגין משימות פתוחות לביצוע וקריאות לטיפול כולל אפשרות לקבוע צבע פר סטטוס קריאה

·         אפשרות לקבוע את מבנה חלון הקריאה והשדות המוכלים בה

© Menahel4U. All rights reserved 2010