Masav One

תחומי השימוש

מודול ליצירת קבצים למס"ב עבור תשלומי ספק / עובד

תכונות המוצר

  • המודול מאפשר יצירת קובץ תשלומי ספקים אשר יבוצעו בהעברה-בנקאית ע"י מס"ב.
  • ניתן להפיק קבצים על-בסיס "תשלומי ספק" כולל תשלומים ללקוחות או חשבונות.
  • ניתן להדפיס את התשלומים לצורך התאמה.
  • המודול מאפשר למשתמש בחירה של חברה ב SAP Business One ממנה ייצא את הנתונים
  • ניתן להזין את קוד החברה במס"ב, שם החברה במס"ב ואת קוד המוסד השולח במס"ב. הנתונים יישמרו במערכת לאחר הבחירה.
  • קיימת בחירה של תאריך שבו יתבצע החיוב.
  • קיימת אפשרות לראות את כל הקבצים שנוצרו.
  • למשתמש אפשרות להפיק דוחות עפ"י חתך תאריכים וחשבונות\כרטיסים
     

יתרונות עיקריים

© Menahel4U. All rights reserved 2010