Budget One
פתרון לניהול ובקרה תקציבית משולב במערכת SAP Business One

הקשיים:
מרגיש שהוצאות החברה נוזלות מהידיים בלי יכולת שליטה ובקרה?
טובע באקסלים של דוחות "תקציב מול ביצוע" בלי כלי לבצע תחקור וניתוח לנתונים?
צריך להוסיף קודי חשבון תקציביים "שמלכלכים" ומגדילים את לוח החשבונות למימדים לא סבירים?
מנהל תקציב במט"ח ובצורה רב חברתית ומחפש פתרון מדף?
רוצה לתת התראה ולבצע חסימה כבר בשלב הרכש לגבי ניצול חורג בתקציב?

הפתרון:
מודול Budget One הינו פתרון Best Practice שנועד לתת מענה לניהול ובקרה תקציבית בארגון בזמן אמת.
צוות מנוסה בחברתנו אחראי על יישום והטמעה של מערכת Budget One אצל עשרות לקוחות בארץ ובעולם מענפי הפרמצבטיקה, ההיי-טק, הפיננסים, מוסדות חינוך, מלכ"רים, תאגידים וחברות נדל"ן

מידע נוסף:
 • המודול מספק שכבת ספר-עזר תקציבית במבנה היררכי גרפי של עץ תקציב הכולל תיקיות וסעיפים ללא הגבלת רמות
 • עץ התקציב מאפשר הקמת מספר תבניות תקציב (תקציב לפי הוצאות, תקציב לפי פרויקטים, תקציב לפי מחלקות ועוד) וזאת באמצעות שימוש ב-Drag&Drop קל לתפעול
 • הסעיפים התקציביים בעץ התקציב מחוברים בקשר של אחד-לאחד ואחד-לרבים לחשבונות בלוח החשבונות ב-SAP – יכולת זו מאפשרת הגמשה והוספת אינספור מימדים שונים ללוח החשבונות במטרה לנהל שליטה תקציבית וזאת ללא ללכלך / לעקם את לוח החשבונות הקיים
 • קביעת תקופות תקציביות שלא כחלק מהתקופות הפיננסיות הסטנדרטיות
 • יכולת ביצוע העמסה של הוצאה אחת (בתנועת יומן או חשבונית ספק) על גבי מספר סעיפים תקציביים שונים על פי תבנית העמסה מוגדרת מראש
 • קביעת התראות קופצות וחסימה של אישור מסמכי רכש
 • קביעת משתמשים ספציפיים הרשאים להשתמש בסעיף התקציבי
 • קביעת ספקים ספציפיים שרק מולם ניתן לנצל את התקציב (קיימת הרחבה לעולם ניהול הזמנות מסגרת)
 • ניתן לקבוע אפשרות של גרירה או אי-גרירה של תקציב בין תקופות
 • ניתן לנהל כל סעיף תקציבי במטבע נבחר ולבצע התראה / חסימה על פי המטבע הספציפי
 • תקציב כמותי – ניתן לקבוע שסעיף מנוהל מבחינת כמויות ולא מבחינה כספית
 • ניתן לשייך סעיף תקציבי לקבוצות פריטים ספציפית ב-SAP מה שיקל בשיוך התקציבי בשלב הרכש
 • יחסי תקציב אב-בן – ניתן לקבוע ברמת כל ענף בעץ התקציב באם הבקרה התקציבית הינה ברמת כל סעיף בפני עצמו או ברמה של סעיף אב שמתחתיו מספר סעיפים בנים
 • הגדרת מספר גרסאות תקציב פנימי ופרויקטאלי (בו זמנית) והפקת דו"חות מגוונים לפי כל אחת מהגרסאות
 • המודול מאפשר ניהול של הגדלת תקציב, הקטנת תקציב, והעברה של תקציב בין סעיפים תקציביים במהלך השנה
 • רב חברתיות – מודול התקציב מאפשר יכולת ניהול ובקרה תקציבית רב חברתית כלומר, במידה ומדובר בסעיף תקציבי המנוהל ברמה רב-חברתית ניתן לבצע את הבקרה של הסעיף על פני מספר חברות וכן לצפות בדוחות התקציב את הנתונים ברמה רב-חברתית מצרפית
 • יכולות BI באונליין - הבקרה התקציבית הינה מתבצעת בזמן אמת וניתן לראות בכל רגע דו"ח תקציב מול ביצוע עדכני גמיש שניתן לסנן בו על פי מבנה עץ התקציב, התבניות, החברות, התקופות והסיווגים השונים שהוקמו – הדו"ח מאפשר יכולת Drill Down לצורך ביצוע תחקור ואנליזה של הנתונים, כלומר ניתן מכל שדה להיכנס ולראות בלחיצה אחת מאיזה נתונים ומסמכים (הזמנות רכש, תעודות רכש, תנועות יומן, שינויי תקציב ועוד) מורכב המספר המופיע בדו"ח
 • השילוב באופן אינטגרטיבי בתוך פתרון SAP Business One ויוצר חווית משתמש מוכרת וקלה ללמידה
 • ניתן לשילוב עם מערכת Purchase-One לניהול תהליכי הרכש בארגון כולל אישורים במייל ומודולי ניהול מכרזים והצעות מחיר מספקים


© Menahel4U. All rights reserved 2010