העכבר מיותר? קיצורי מקשים ל-SAP Business One

כמה פעמים שאלתם את עצמכם: איך אפשר להפוך את העבודה היומיומית במערכת ה-SAP Business One ליעילה ומהירה יותר?


משתמשים במערכת ERP מקדישים זמן רב להזנת נתונים, כחלק מהשגרה היומיומית של העסק. מסתבר שאפשר להפוך חלק גדול מהפעולות למהנות ואף מהירות הרבה יותר, בשימוש בקיצורי מקלדת. נכון, למי שטרם הורגל בכך יידרש קצת אימון, אולם התמורה תהיה חיסכון של שניות בכל פעולה, שבשנים הקרובות יצטבר לחודשים.


ברשימה הבאה תוכלו למצוא את קיצורי המקשים המרכזיים והחשובים ביותר בתוכנת SAP Business One.


המצב השימוש במקלדת
מעבר משדה לשדה קדימה TAB
מעבר משדה לשדה אחורה TAB+SHIFT
דפדוף לאחור בין מסמכים / פריטים / כרטיסים CTRL+→
דפדוף קדימה בין מסמכים / פריטים / כרטיסים CTRL+←
שכפול מסמך / פריט / כרטיס CTRL+D
מחיקת שורה CTRL+K
העתקת ערך משדה עליון בטבלה CTRL+↑
העתקת ערך משדה תחתון בטבלה CTRL+↓
בחירה ב'כרטיס' בתנועת יומן CTRL+TAB
מעבר לשדה הבא (תוך שמירה על שינויים) לאחר שינוי שם כרטיס / תאור פריט במסמך CTRL+TAB
מעבר לשדה הבא לאחר שינוי שם כרטיס / חשבון בשיקים יוצאים CTRL+SHIFT+TAB
הקלדת תאריך נוכחי * ואח"כ TAB
הקלדת תאריך בחודש נוכחי יום בחודש ואח"כ TAB
הקשת תאריך בחודש אחר יום, חודש ואח"כ TAB
הקשת תאריך בשנה הבאה יום, חודש, שנה ואח"כ TAB

מסמכי מכירות וקניות:

המצב השימוש במקלדת
הרחבת שורה CTRL+L
העדפות למסמך CTRL+B
חישוב רווח גולמי (במסמכי שיווק) CTRL+G
אמצעי תשלום (בחשבונית מס) CTRL+Y
חישוב נפח ומשקל CTRL+W
יומן תנועות CTRL+J
פתיחת מסמך בסיס CTRL+N
פתיחת מסמך יעד CTRL+T
מחירים אחרונים ללקוח מתוך המסמכים CTRL+TAB בעמודה מחיר
העתקת סכום לתשלום בקבלה ובתשלום ספק CTRL+B בעמודה סכום
מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010