SAP Business One - טיפ מס' 1

שאלה: ביצוא מסמך לאקסל - כיצד תבחרו אלו עמודות מהמסמך יופיעו בגיליון האקסל שלכם?


פתרון: SAP Business One מייצאת לאקסל את כל העמודות הגלויות למשתמש. על-מנת להסיר עמודה, פשוט הסירו את התיוג "גלוי" שלה מתוך "גלגל השיניים" (תפריט - כלים>העדפות למסמך>עיצוב טבלה) והעמודה לא תופיע בקובץ שתייצאו. במידת הצורך, ניתן לחשוף שדות נוספים שייוצאו לקובץ בכך שהופכים אותם לגלויים.

 

יש לתייג את העמודות שיופיעו בקובץ האקסל

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010