מודול משכנת (רוכשי דירות) וניהול שינויי דיירים מבוסס SAP Business One

מודול משכנת (רוכשי דירות) וניהול שינויי דיירים

מבוסס SAP Business One

 

פתרון מתקדם לניהול תהליך מכירת דירות משלב הלקוח הפוטנציאלי,

דרך ניהול החוזה ועד ניהול שינויי הדיירים, מבוסס סאפ.

המודול תומך במיכון כל השלבים מקצה לקצה:

משכנת CRM הפתרון מאפשר ניהול תהליך המכירה מול הרוכשים הפוטנציאליים כולל התממשקות למרכזיית הטלפוניה לרבות הקפצת מסך בהתאם לשיחה הנכנסת ותוך ייעול עבודת אנשי המכירות.

משכנת ניהול חוזים - הפתרון מאפשר התיעלות בתהליך ניהול זכרון הדברים/החוזה, תיעוד מלא של החוזה לפרטיו, ניהול שלבי החיוב והגבייה כולל הפקת מגוון רחב של דוחות.

כל זאת תוך אינטגרטיביות מלאה למודול הפיננסי של SAP Business One, עדכון אוטומטי של כרטסת הלקוח לרבות פרטי הדייר, חיובים, זיכויים ותקבולים.

משכנת ניהול שינויי דיירים –  ניהול הזמנת השינויים של הדייר, תימחור על פי מחירון שינויים והפקת חיובים וגבייה.

 

יכולות מרכזיות:

·         ניהול ישות הרוכש

·         ניהול יישות פרויקט >  בניין > דירה >  נכסים מוצמדים

·         ניהול מלאי דירות

·         תיעוד מלא של החוזה על פרטיו ולרבות צירוף מסמכים סרוקים וקבצים

·         ביצוע חיובים לפי אבני דרך

·         חישוב הצמדות

·         חישוב ריבית פיגורים

·         הפקת דוחות מפורטים

·         הפקת דוח מצב לקוח

·         הפקת דוח ריכוז כספי בחתך פרויקטים

·         ניהול הזמנת שינויי דיירים

·         ניהול מחירוני שינויי דיירים

 

 

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010