חסימת כפילות של מספר אסמכתא אצל ספק במסמכי הקנייה

החל מגירסה 8.81 ניתן לבצע חסימה/ התראה של ייצירת מסמך קנייה כאשר מתרחשת כפילות של מספר אסמכתא אצל ספק.

על מנת לבצע את החסימה/ התראה יש להיכנס למנהלה- העדפות למסמכים- לשונית 'לפי מסמך'.

1. בשדה 'מסמך' נבחר את המסמך הרצוי (לדוגמא תעודת רכש).

2. בשדה 'כאשר מתרחשת כפילות של מספר אסמכתת ספק' נתייג את השדה הרצוי: 'התראה בלבד' או 'חסום יציאה \ קבלה'.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010