SBO גירסה 9 - תיק ייבוא

החל מגירסה 9 לא ניתן לעדכן תיקי ייבוא קימיים, לדוגמא עדכון הוצאות נוספות שהתווספו.

על מנת לעדכן נתונים נוספים יש להיכנס לתיק ייבוא חדש, לבחור את הספק ובכפתור העתק מ יש לבחור את תיק הייבוא אותו מעוניניים לעדכן.

במידה ולא מעוניניים ליצור מספר תיקי ייבוא, ניתן להמתין לקבלת כל המסמכים הרלוונטים לאותו תיק ייבוא ורק אז ליצור תיק ייבוא אחד.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010