מועד הדיווח והתשלום של ניכויים, מקדמות מס הכנסה ומע"מ ידחה ל -23.4.12

בשל העובדה כי חג הפסח חל בתאריכים 6-14.4.12, החליטה הנהלת רשות המסים, לפנים משורת הדין, לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מה- 18.4.12 ל- 23.4.12.

יובהר, כי מועד זה חל גם לגבי דיווחים באמצעות אתר האינטרנט (דיווח עד השעה 18:30).
כמו כן, מייצגים מקושרים לשע"מ רשאים לדווח ולשלם את הדיווחים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים עבור לקוחותיהם, באמצעות מחשב שע"מ, עד לתאריך זה.

בברכת חג שמח

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010