טיפ השבוע: תנועות שנזקפו

במידה ואתם מעוניינים לדעת מול מה נסגר בהתאמה מסמך/תנועת יומן –

נגש לאותו מסמך או לשורה בתנועת יומן - - לחצן ימני בעכבר - - תנועות שנזקפו ,

יפתח חלון נוסף "תנועות שנזקפו" המכיל את התנועה וכל התנועות שהותאמו לה,

חלון זה מציג את נתוני התנועות ואת ההתאמה בניהם.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010