לידיעתכם לא התבצע כל שינוי בדיווח בין שנת 2010 ל2011 בדוח 856.

שלום רב.

לידיעתכם לא התבצע כל שינוי בדיווח בין שנת 2010 ל2011 בדוח 856.

מצורף מידע מהאתר של רשות המיסים:

 

מידע למעסיקים: דוחות שנתיים 126 ו 856 לשנת 2011

קובץ > דוחות שנתיים 126 ו 856 לשנת 2011

עמוד 2 > סעיף 2

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010