בפתיחת תקופה חדשה בחברה רב שנתית האם ליצור סדרה חדשה עבור תנועות יומן?

לא ,תנועות היומן ממשיכות ברצף ולכן אין להגדיר עבורן סדרה חדשה.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010