עדכון בדבר שינויים בדיווח איחוד עוסקים בדוח מע"מ PCN 874 לחברה חייבת במע"מ

בעקבות הנחיה חדשה במע"מ לפיה חשבונית שנמסרה מספק - חבר א - באיחוד עוסקים ללקוח - חבר ב באיחוד , יש לדווח את התשומה עם מספר העוסק מורשה של ספק א ולא עם מספר איחוד העוסקים.

 

כאשר יש עסקת רכש בין אח לאח באותה חברה המדווחת דוח מע"מ של איחוד עוסקים מקוון, חייבים לרשום את מספר העוסק המורשה של האח בשדה מס' עוסק מורשה בכרטיס הספק ולא את מספר האחוד עוסקים.

 כלומר, כאשר החברה המדווחת דוח מע"מ והיא חברה באיחוד עוסקים ובמערכת שלה יש ספק שהוא חבר באיחוד העוסקים, בכרטיס הספק של האח יש להשאיר את השדות "מספר עוסק מאוחד"  +  VAT ID No" " ריקים ! במקרה זה המערכת מושכת את הנתון משדה "מספר עוסק מורשה ".

עד כה ניתן היה לרשום את מספר העוסק המאוחד (שהוא זהה  למספר מע"מ של החברה המדווחת). בהתאם לתקנה החדשה יש לדווח את מספר העוסק המורשה.

 במקרים של רכש מספק שהוא לא אח (לא חבר באותו איחוד עוסקים של החברה המדווחת) אפשר לדווח את מספר העוסק באיחוד של הספק.

 

להזכירכם ב- SAP Business One:

·         מספר עוסק מורשה נלקח לדוח ה- PCN לפי הסדר הבא:

·         מהמסמך במקרה שהוא שונה מהמספר בכרטיס

·         שדה איחוד עוסקים בכרטיס

·         מספר עוסק למעמ

·         מספר עוסק מורשה

 

 

 

 

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010