מהיכן נובע הפרש בסכום מעמ תשומות בין דוח מעמ לבין PCN874 ?

כאשר מפיקים דוח מעמ מתקבל הפרש בסכום מעמ התשומות בין הדוח הראשי לPCN874

הפרש זה נובע מפעולת הפקדת אשראי עם עמלה אשר מעורב גם מעמ תשומות .

סכום מעמ התשומות של עמלת ההפקדה ילקח לדוח הראשי אך לא ילקח לPCN874.

מצב זה קורה עד גרסאות 2007A פץ 11 וב 8.8 פץ 14

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010