מדוע לא רואים ספק בדוח ניכוי במקור מספקים ?

  1. יש להכנס לכרטיסים-> ניהול כרטיסים-> לאתר את כרטיס הספק -> לגשת ללשונית הנהלת חשבונות -> תחתיה לשונית מעמ ולבדוק שמסומן V בשדה "חייב בניכוי במקור".
  2. יש לבדוק בכרטסת הספק שנעשנו תנועות בחובה בתקופת הפקת הדוח על פי תאריך אסמכתא.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010