מדוע הקובץ לשידור דוח ניכוי במקור יוצא ריק?

יש לנסות ליצא את הקובץ לדיווח 856 מחדש ולבדוק אם מתקבלות הודעות שגיאה,

יש לעבור על הודעות השגיאה ולתקן את כולן ולאחר מכן לנסות ולהפיק את הדוח שוב.

 

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010