מספר עוסק מורשה / מספר עוסק מאוחד לדוח PCN

מאיזה שדה נלקח ע.מ שבדוח מע"מ PCN?

הע.מ נלקח לפי הסדר הבא (במידה ולא מתקיים שלב 1 נלקח שלב 2 במידה ולא מתקיים שלב 2 נלקח 3 וכן הלאה):

1. מתוך מספר עוסק מורשה שבמסמכים, במידה וערך זה הוא שונה מהערך של המספר עוסק מורשה שבכרטיס.

2. מתוך מספר עוסק מאוחד שבכרטיס.

3. מתוך VAT ID שבכרטיס.

4. מתוך מספר עוסק מורשה שבכרטיס.

הערה!! מצבים אלו מתאימים: לגרסאות מ2007A פץ 13 ו- 8.8 פץ 17

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010