עדכונים לגבי מבז"ק לשנת 2011

לגופים המחוברים למבז"ק - להלן הודעה שהתקבלה משירותי מבז"ק:

  • הסתיימו המהלכים הקשורים בהפקה השנתית של האישורים השנתיים לשנת 2011.
  • כל ספק הזכאי לכך קיבל כבר את האישור המתאים.
  • ספקים שלא קיבלו אישור אך יש להם אישור תקף משנה קודמת – זכאים להשתמש בו.
  • נשלחו עדכונים על ההפקה. עם זאת – כדאי ליישר קו ולבקש דרך האינטרנט נתונים על כל אוכלוסיית הספקים שלכם (קובץ מלא).
  • בימים הבאים – לאחר שאודיע – אדאג לשלוח קובץ במבנה המתאים לאקסל (לא לקליטה רגילה) הכולל את כל השידורים שנעשו בשנת 2010
מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010