איתור חוסר התאמה בדו"ח מע"מ ממוחשב

צוות התמיכה שלנו ערוך לסייע לכם הלקוחות בבעיות "חוסר התאמה" בדיווח הממוחשב לרשויות המע"מ.

הסיבות הבאות עשויות לגרום לחוסר התאמה בהפקת דו"ח מע"מ מ-SAP Business One:

 • לקוחות שמפיקים דוח מע"מ לפי 'תאריך מס' עשויים למצוא הפרש באם הקלידו  חשבוניות/זיכוי רכש לאחר התאריך שדווח בפועל ולא עדכנו את תאריך המס שלהם לתקופת הדיווח הרצויה.
 • לקוחות שמפיקים דוח מע"מ לפי 'תאריך אסמכתא' עשויים גם הם להיתקל בבעיה באם הקלידו  חשבוניות /זיכוי רכש לאחר התאריך שדווח בפועל עם תאריך אסמכתא ששיך לתקופה הדיווח.

 

יש לתקן את התאריכים הנ"ל בהתאם, על-מנת לקבל תאימות בדו"ח מע"מ.

לנוחיותכם מצורפת שאילתה שמציפה את התנועות הבעייתיות בספרים. את השאילתה יש להפעיל לפי ההוראות הבאות:

 1. יש להכנס בסאפ לתפריט כלים -> שאילתות -> מחולל השאילתות, ללחוץ על 'בצע' , לאחר מכן נפתח חלון לכתיבת השאילתא, בצד ימין יש ללחוץ על העיפרון הכתום ולמחוק את המלל הכתוב (select *).
 2. במקום מלל זה יש להעתיק את משפט השאילתא המופיע בהמשך (ניתן להוריד את השאילתה בלחיצה על קישור זה) וללחוץ על 'בצע'.
 3. לאחר מכן יש למלא את השדות הבאים:
  תאריך יצירה - התאריך יצירת תעודות/זיכויי הרכש לאחר הדיווח/תשלום בפועל (תאריך הקלדת המסמך)
  תאריך אסמכתא - גדול שווה וקטן שווה במידה ומפיקים את דוח המעמ לפי תאריך אסמכתא - טווח התאריכים הרצוי.
  תאריך מס גדול - שווה וקטן שווה במידה ומפיקים את דוח המעמ לפי תאריך מס - טווח התאריכים הרצוי.
  קוד חשבון - שווה לחשבון מע"מ תשומות ( נועד עבור תנועות יומן)

יצירת שאילתה לאיתור מסמכים בעייתים

 

 

 

/*SELECT FROM [dbo].[opch] T0*/ declare  @d0 datetime /* WHERE */ set @d0 = /* t0.CreateDate */ '2010-01-01'
/*SELECT FROM [dbo].[opch] T0*/ declare  @d1 datetime /* WHERE */ set @d1 = /* T0.DocDate */ '2010-01-01'
/*SELECT FROM [dbo].[opch] T0*/ declare  @d2 datetime /* WHERE */ set @d2 = /* T0.DocDate */ '2010-01-31'
/*SELECT FROM [dbo].[opch] T0*/ declare  @d3 datetime /* WHERE */set @d3 = /* T0.TaxDate */ '2010-01-01'
/*SELECT FROM [dbo].[opch] T0*/ declare  @d4 datetime /* WHERE */ set @d4 = /* T0.TaxDate */ '2010-01-31'
/*SELECT FROM [dbo].[jdt1] T3*/ declare  @d5 nvarchar (15) /* WHERE */ set @d5 = /* T3.Account */ N'4002'

SELECT N'תעודת רכש' as 'סוג מסמך', T0.[DocNum] as 'מספר מסמך',T0.[NumAtCard] as N'מספר אצל ספק', T0.[DocDate] as N'תאריך אסמכתא', T0.[TaxDate] as N'תאריך מס', T0.[CreateDate]  as 'תאריך יצירה' , round(T0.[VatSum],0) as N'סכום מעמ'
FROM OPCH T0
WHERE (t0.[CreateDate] >= '[%0]' or '[%0]' = '') and 
((T0.[DocDate] >= '[%1]' or   '[%1]'= '' )and (T0.[DocDate] <= '[%2]' or '[%2]' = ''))
and 
((T0.[TaxDate] >= '[%3]' or   '[%3]'= '' )and (T0.[TaxDate] <= '[%4]' or '[%4]' = ''))

UNION ALL

SELECT N'זיכוי רכש' as 'סוג מסמך', T0.[DocNum]as 'מספר מסמך',T0.[NumAtCard] as N'מספר אצל ספק',T0.[DocDate] as N'תאריך אסמכתא',T0.[TaxDate] as N'תאריך מס',
T0.[CreateDate] as 'תאריך יצירה' , round(T0.[VatSum],0)*-1   as N'סכום מעמ'
FROM ORPC T0
WHERE (t0.[CreateDate] >= '[%0]' or '[%0]' = '')and 
((T0.[DocDate] >= '[%1]' or   '[%1]'= '' )and (T0.[DocDate] <= '[%2]' or '[%2]' = ''))
and 
((T0.[TaxDate] >= '[%3]' or   '[%3]'= '' )and (T0.[TaxDate] <= '[%4]' or '[%4]' = ''))


UNION ALL

SELECT N'תנועת יומן' as 'סוג מסמך', T3.[TransID]as 'מספר מסמך',T3.[Ref2] as N'מספר אצל ספק',T3.[RefDate] as N'תאריך אסמכתא',T3.[TaxDate] as N'תאריך מס',
T1.[CreateDate] as 'תאריך יצירה' , round(SUM(T3.[Debit]-T3.CREDIT ),0)  as N'סכום מעמ'
FROM JDT1 T3  INNER JOIN OJDT T1 ON T3.TransId = T1.TransId
WHERE T1.[TransType] = '30' AND  T3.[Account] = '[%5]'
AND (t1.[CreateDate] >= '[%0]' or '[%0]' = '')and 
((T1.[RefDate] >= '[%1]' or   '[%1]'= '' )and (T1.[RefDate] <= '[%2]' or '[%2]' = ''))
and 
((T1.[TaxDate] >= '[%3]' or   '[%3]'= '' )and (T1.[TaxDate] <= '[%4]' or '[%4]' = ''))
GROUP BY T3.[TransId], T3.[Ref2], T3.[RefDate], T3.[TaxDate], T1.[CreateDate]

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010