מתקבלת שגיאה "שלם ל..." בעת הוספת 'תשלום ספק'

תיאור הבעיה:

בתשלום לספק בעת ההוספה מתקבלת הודעה "שלם ל" ולא ניתן להוסיף את התשלום.

פתרון:
בניהול כרטיסים תחת לשונית כתובות אין אף כתובת לחיוב ברירת מחדל, יש להגדיר את הכתובת לחיוב כברירת מחדל.

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010